Thủ tục sang tên hợp đồng mua bán chung cư năm 2021

18/05/2021

Sang tên hợp đồng mua bán chung cư là cách chuyển nhượng căn hộ chưa được cấp sổ đỏ, sổ hồng với điều kiện chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục sang tên hợp đồng mua bán chung cư gồm 3 bước: Lập hợp đồng sang tên; Công chứng hoặc chứng thực; Nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận.

thu-tuc-sang-ten-hop-dong-mua-ban-chung-cu

Sang tên hợp đồng mua bán chung cư: Lập hợp đồng sang tên

Lập hợp đồng sang tên (văn bản chuyển nhượng), theo khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 34 Thông tư 19/2016/TT-BXD, văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà gồm các nội dung chính sau: Thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng; Số, ngày, tháng năm của hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư; Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán; Quyền và nghĩa vụ của các bên; Giải quyết tranh chấp; Các thỏa thuận khác. Số lượng hợp đồng: Lập thành 7 bản (3 bản để bàn giao cho chủ đầu tư lưu, 1 bản nộp cho cơ quan thuế, 1 bản bên chuyển nhượng hợp đồng lưu, 1 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu, 1 bản để lưu tại cơ quan công chứng, chứng thực).

Thủ tục sang tên hợp đồng mua bán: Công chứng hoặc chứng thực

Hồ sơ đề nghị công chứng hoặc chứng thực thủ tục sang tên hợp đồng mua bán chung cư gồm các giấy tờ sau: 7 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở. Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó. Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

thu-tuc-sang-ten-hop-dong-mua-ban-chung-cu

Nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận

Sau khi thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí, bên nhận chuyển nhượng nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Hồ sơ thủ tục sang tên hợp đồng mua bán chung cư đề nghị chủ đầu tư xác nhận bao gồm các giấy tờ sau: 5 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, trong đó có 1 bản của bên chuyển nhượng; Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; Biên lai nộp thuế hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị để đối chiếu. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ theo quy định. Sau khi sang tên hợp đồng mua bán chung cư hoặc căn hộ chung cư thì người mua được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.