Quy trình làm sổ đỏ và làm sổ đỏ sang tên

19/11/2020

Khi nào thì làm sổ đỏ và làm sang tên sổ đỏ trong trường hợp nào. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về quy trình làm sổ đỏ.

thủ tục làm sổ đỏ bạn cần biết

Quy trình làm sổ đỏ

Theo NĐ số 60-CP của CP và TT số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của TCĐC sổ đỏ hay bìa đỏ. Đây là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được cấp cho các khu vực ngoài đô thị. Sổ đỏ có màu đỏ đậm, do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp cho chủ sử dụng. Dưới đây là quy trình làm sổ đỏ lần đầu.

  1. Chuẩn bị giấy tờ

Quy trình làm sổ đỏ trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, việc làm sổ đỏ cần những giấy tờ sau:

-         Tờ khai đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo mẫu;

-         Bản chính và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

-         Bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên bán và bên mua – tương tự đối với trường hợp tặng cho;

-         Hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho quyền sử dụng đất bản gốc có công chứng;

-         Bản sao giấy đăng ký kết hôn (nếu đã kết hôn), giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa kết hôn hoặc đã ly hôn).

  1. Làm sổ đỏ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, người làm sổ đỏ sẽ tiến hành làm sổ đỏ. Theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

- Nếu địa phương nào đã thành lập Bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý

Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ do Văn phòng đăng ký làm, bao gồm:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (trong thời hạn 03 ngày làm việc);

- Nếu hồ sơ đủ Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận;

- Viết và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp;

- Xử lý yêu cầu cấp Sổ cho hộ gia đình, cá nhân;

- Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo các khoản tiền phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp Sổ.

- Hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ đóng các khoản tiền theo quy định như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất. Khi nộp tiền xong các bên nên giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3. Trả kết quả

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Sổ đỏ cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Sổ đỏ cho UBND cấp xã để trao hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

Quy trình làm sổ đỏ sang tên

Khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải đăng ký biến động. Hay còn gọi là làm sổ đỏ sang tên.Thủ tục khi chuyển nhượng, tặng cho gồm 03 bước chính: Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho; khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ; nộp hồ sơ đăng ký biến động.

LÀM SỔ ĐỎ SANG TÊN

  1. Công chứng hợp đồng

Căn cứ theo Điều 40 và Điều 41 Luật Công chứng 2014, các bên cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Bên bán, bên tặng cho:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

- Giấy tờ tùy thân.

- Sổ hộ khẩu.

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (nếu độc thân chưa qua đăng ký kết hôn thì không cần).

- Hợp đồng ủy quyền (nếu bán thay người khác)

Bên mua, bên nhận tặng cho

- Giấy tờ tùy thân.

- Sổ hộ khẩu.

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (nếu độc thân chưa qua đăng ký kết hôn thì không cần).

- Phiếu yêu cầu công chứng thường do bên mua điền theo mẫu của tổ chức hành nghề công chứng. Các bên nộp đủ giấy tờ tại cơ quan có thẩm quyền. Sau đó công chứng viên sẽ thực hiện công chứng hợp đồng làm sổ đỏ sang tên.

  1. Kê khai nghĩa vụ tài chính và nộp hồ sơ sang tên

Bước thứ hai trong quy trình làm sổ đỏ sang tên người sang tên cần kê khai nộp tài chính. Trong đó có thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

chi phí làm sổ đỏ

Quy trình làm sổ đỏ sang tên trải qua 3 bước. Các bước làm sổ đỏ sang tên là:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nếu bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế, lệ phí cùng với hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất. Bao gồm các giấy tờ sau: + Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK. + Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho. + Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 03/BĐS-TNCN. + Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có). + Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01. + Giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có). Sau khi chuẩn bị đủ giấy tờ, các bên có thể nộp hồ sơ tại: + Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất hoặc bộ phận một cửa liên thông. + Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Bước 2: Tiếp nhận, giải quyết

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Sau khi nhận được thông báo nộp tiền các bên tiến hành nộp tiền theo quy định.

- Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thông tin chuyển nhượng, tặng cho vào Sổ địa chính. Sau đó ghi xác nhận vào Giấy chứng nhận.

Bước 3: Trả kết quả

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn thực hiện không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Và không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Thời hạn trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ,…