Từ 1/12 nhiều chính sách liên quan đến nhà, đất có hiệu lực

02/12/2021

Theo Quyết định 35/2021/QĐ -TTg từ ngày 1/12 chính thức bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà đất. Cũng trong tháng 12, nhiều chính sách tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Chính sách nhà, đất có hiệu lực từ 01/12/2021
Chính sách nhà, đất có hiệu lực từ 01/12/2021

Theo Lộc Liên

Tiền Phong