Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát triển đô thị tại các địa phương

04/11/2022

Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, chiều 3-11, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, trong đó có vấn đề thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị tại Việt Nam.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô thị thời gian qua đã được các cấp, ngành quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng thừa nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế của công tác này. Cụ thể, còn một số quy hoạch đô thị thiếu tầm nhìn; chưa đồng bộ, chưa gắn kết với các quy hoạch khác (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng…). Việc điều chỉnh quy hoạch đô thị tại một số địa phương còn có biểu hiện tùy tiện. Chất lượng đô thị hóa chưa cao, nhiều nơi còn tình trạng phát triển đô thị theo chiều rộng, mức độ tập trung kinh tế còn thấp. Kết cấu, chất lượng hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dân số và kinh tế khu vực đô thị; chưa thích ứng với biến đổi khí hậu, còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, ngập lụt tại các thành phố lớn...

Nguyên nhân chủ yếu được Bộ Xây dựng xác định là do nhận thức về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững chưa đầy đủ và chưa được quan tâm đúng mức; pháp luật về quy hoạch đô thị còn bất cập; pháp luật về quản lý phát triển đô thị chưa hoàn thiện; công tác quản lý đô thị chưa chuyên nghiệp, có nơi còn lỏng lẻo; việc đầu tư còn dàn trải, thiếu đồng bộ; chưa phát huy và khai thác tốt các nguồn lực của chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị.

Để nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đưa ra các giải pháp: Hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về quy hoạch, phát triển đô thị với pháp luật khác; nâng lên năng lực quản lý và đội ngũ làm công tác quy hoạch đô thị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đô thị.

Nhằm nâng cao công tác quản lý đô thị, các giải pháp được Bộ Xây dựng đưa ra là: Nghiên cứu các công cụ để quản lý các đô thị hiện hữu, phát triển mới, các quy định về tái thiết, cải tạo khu vực đô thị cũ, xuống cấp; đẩy mạnh nghiên cứu các mô hình phát triển đô thị gắn với vị trí địa lý, chức năng, vai trò và đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội để tạo điều kiện phát huy tối đa các lợi thế phát triển của mỗi đô thị như: Đô thị vùng núi, đô thị ven biển, đô thị đảo, đô thị cửa khẩu, đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái, đô thị du lịch, đô thị thông minh, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị di sản, đô thị sân bay… Đồng thời, tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phát triển đô thị tại các địa phương...