Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phê duyệt quy hoạch thành phố Hạ Long đến năm 2040

02/12/2021

Phạm vi thực hiện là toàn bộ đơn vị hành chính thành phố Hạ Long gồm 21 phường với diện tích tự nhiên khoảng 112.132 ha. Dân số thường trú tính đến năm 2020 khoảng 327.400 người...

 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 19/11/2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Phạm vi khu vực lập quy hoạch là toàn bộ đơn vị hành chính thành phố Hạ Long theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 21 phường với diện tích tự nhiên khoảng 112.132 ha. Dân số thường trú năm 2020 khoảng 327.400 người. Dự báo, quy mô phát triển dân số đến năm 2030 là khoảng 620.000 - 650.000 người; đến năm 2040 là khoảng 800.000 - 830.000 người. Việc quy hoạch nhằm mục tiêu phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ-du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế theo định hướng phát triển bền vững, phù hợp yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc. Đồng thời còn để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của đô thị Hạ Long cũng như hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện kết nối, mở rộng không gian du lịch và giúp phát triển mạnh các loại hình vận tải công cộng, dịch vụ cảng biển, logistics hơn nữa, từng bước đưa Hạ Long trở thành trung tâm logistics của cả nước. Qua đó phát triển công nghiệp sạch, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ phát triển rừng và cảnh quan thiên nhiên. Thực hiện quy hoạch trên, những yêu cầu trọng tâm cần nghiên cứu bao gồm: đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển đô thị; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch chung năm 2019, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư; xác định những tồn tại, hạn chế, xác định các yêu cầu quản lý phát triển đô thị trong giai đoạn mới, những vấn đề tồn tại, bất cập cần điều chỉnh. Nghiên cứu các định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thành phố Hạ Long; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh Quảng Ninh, nắm bắt các cơ hội phát triển mới của thành phố Hạ Long, định hướng cho các ngành kinh tế chủ đạo sao cho hài hòa được với yêu cầu bảo tồn thiên nhiên. Bên cạnh đó cũng cần điều chỉnh mô hình và cấu trúc phát triển của thành phố và kết nối với các địa phương lân cận để chọn lựa mô hình phát triển phù hợp; nghiên cứu định hướng phát triển không gian khu vực xung quanh vịnh Cửa Lục, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm. Đề xuất các giải pháp cụ thể về kiểm soát phát triển không gian đô thị, công trình cao tầng, bố trí các không gian công cộng cho dân cư đô thị và khách du lịch, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội theo hướng chất lượng cao; nghiên cứu các hình thái quy hoạch kiến trúc đặc trưng cho đô thị Hạ Long. Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng sau khi nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.