Hà Nội dự kiến đưa Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh lên thành phố

07/10/2021

 

Chính quyền Thủ Đô định hướng nghiên cứu, đề xuất chủ trương và xây dựng quy hoạch ba huyện trong địa bàn lên thành phố trực thuộc trong thời kỳ 2021-2030. HĐND TP Hà Nội đã thông qua tờ trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND về một trong những định hướng 5 năm tới là: Nghiên cứu, đề xuất chủ trương xây dựng quy hoạch các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh trở thành thành phố, tại kỳ họp cuối tháng 9. Ngoài ra, giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo trong tương lai. TP Hà Nội cũng lên kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực dự kiến trở thành quận như Thanh Oai, Mê Linh, Thường Tín. Các cơ quan chức năng tại TP Hà Nội cũng sẽ hoàn thành các quy hoạch như:

  •         Phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, các đô thị vệ tinh;
  •         Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị các khu dân cư làng xóm hiện có, cải tạo chỉnh trang khu vực hai bên tuyến đường giao thông...vv.

Ngày 20/9 vừa qua, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội về phát triển kinh tế xã hội và đầu tư trung hạn 5 năm tới, nêu định hướng phát triển ba huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh gắn với lợi thế Cảng hàng không Nội Bài. Nếu định hướng trên được thực hiện, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn sẽ là những huyện đầu tiên của thủ đô trở thành thành phố. Trước đó, vào năm 2008, tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào TP Hà Nội. Hai thành phố trực thuộc của tỉnh Hà Tây lúc đó là TP Hà Đông và Sơn Tây, sau khi sáp nhập vào Hà Nội, hai thành phố này đã chuyển xuống thành thị xã. Hiện Hà Đông lên quận, Sơn Tây vẫn là thị xã. Đơn vị hành chính muốn trở thành thành phố thuộc cấp tỉnh phải có quy mô dân số 150.000 người trở lên; diện tích tự nhiên 150 km2 trở lên; có 10 xã trực thuộc trở lên; đã được công nhận đô thị loại 1, 2 hoặc 3; đạt quy định về cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Các huyện được đề xuất lên thành phố ở Hà Nội hiện cơ bản đáp ứng tiêu chí về diện tích, dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc. Trong đó, Đông Anh diện tích hơn 180 km2, dân số khoảng 380.000 người, 23 xã, một thị trấn trực thuộc; Sóc Sơn có diện tích hơn 300 km2, dân số khoảng 350.000 người, có một thị trấn và 25 xã; Mê Linh diện tích hơn 140 km, dân số khoảng 230.000 người, 2 thị trấn và 16 xã. Hà Nội hiện có 12 quận, một thị xã và 17 huyện (đạt 43% đơn vị hành chính đô thị). Dự kiến đến năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm tám quận Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh.