Hà Nội đề xuất cơ chế đặt hàng để xây 22.300 căn hộ thương mại

03/10/2017

Tại cuộc làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, UBND TP. Hà Nội đã đề xuất cơ chế đặt hàng xây dựng khoảng 22.300 căn hộ thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đề xuất cho phép được áp dụng hình thức thu hồi đất, giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá để thực hiện dự án. Cơ chế trên sẽ theo quy định của Luật Đất đai. Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất cơ chế tự lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để thực hiện dự án. Thành phố đề xuất cơ chế tính tiền sử dụng đất trước, nhưng thời điểm nộp là khi bán được căn hộ. Theo đó, tiền sử dụng đất được xác định lúc giao đất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiền sử dụng đất được nộp vào khi nhà đầu tư bán căn hộ tái định cư theo quyết định của thành phố cho các hộ dân. UBND TP. Hà Nội cũng đề xuất cho phép nhà đầu tư được hưởng 10% lợi nhuận định mức (không bao gồm lãi suất tiền vay) để thực hiện dự án tương tự định mức phát triển nhà ở xã hội

Mục tiêu diện tích nhà ở bình quân ở Hà Nội đến năm 2030. (Đồ họa: Hiếu Công)

Kỳ vọng được Chính phủ đồng ý, Hà Nội lên kế hoạch sẽ xây dựng 22.300 căn hộ ngay trong năm 2017. Số căn hộ được đề xuất xây dựng là nhà ở thương mại, phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng. Kinh phí để xây dựng 22.300 căn hộ dự toán khoảng 55.000 tỷ. Nguồn cung căn hộ lớn sẽ đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở tái định cư phục vụ các dự án của Hà Nội trong giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo. Hà Nội nhấn mạnh nếu thực hiện theo phương án đầu tư nêu trên, thành phố chỉ phải bố trí vốn để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất. Thành phố không phải bố trí ngân sách để xây dựng công trình. Ngoài ra, các doanh nghiệp giải quyết được việc làm, có thu nhập và tham gia vào quản lý, vận hành nhà ở tái định cư, người dân được hưởng chất lượng và dịch vụ theo cơ chế nhà ở thương mại.

 Mục tiêu xây dựng nhà ở cho một số đối tượng tại Hà Nội đến năm 2020. (Đồ họa: Hiếu Công)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Hà Nội phải tối ưu hóa nguồn tài nguyên đất. Đất đai của Hà Nội quý, dù là một gang tấc. Hà Nội phải khai thác sử dụng tốt để phát triển từ đây, chống tham nhũng tiêu cực cũng từ đây. Thủ tướng cũng nhấn mạnh Hà Nội cần xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực, nhất là tư nhân đầu tư, từ đó tạo cơ chế huy động vốn làm các công trình nói chung, đặc biệt là công trình hạ tầng, kể cả hệ thống metro Hà Nội.