Điều kiện và thủ tục cho/tặng bất động sản ở cho con cái

11/04/2018

Bên cạnh việc chuyển nhượng, góp vốn, thừa kế nhà đất, thì người ử dụng còn có quyền tặng cho nhà đất. Tặng cho nhà đất thường được gặp phổ biến giữa bố mẹ cho con. Vậy điều kiện và thủ để bố mẹ tặng cho nhà đất cho con là gì ? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng thủ tục cho tặng nhà đất cho con.

HỎI:

Khi bố mẹ muốn làm thủ tục tặng cho nhà ở cho con thì phải đáp ứng những điều kiện gì và thủ tục thực hiện như thế nào?

ĐÁP:

Quy định tại Điều 457, Bộ luật Dân sự năm 2015 có nêu: "Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận". Theo đó, với trường hợp tặng cho nhà ở (không gồm tặng đất) như của bạn, tôi sẽ phân tích cụ thể về điều kiện và thủ tục như sau:

Trước tiên, muốn làm thủ tục tặng cho, căn nhà phải đáp ứng đủ những quy định tại khoản 1 Điều 118, Luật Nhà ở năm 2014 như sau: "Điều 118. Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền. Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai". Bố mẹ bạn có thể làm thủ tục tặng cho nhà nếu căn nhà đó đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trên. Về thủ tục, bố mẹ bạn phải làm hợp đồng tặng cho nhà theo Điều 122, Luật Nhà ở năm 2014 và hợp đồng này phải được công chứng, chứng thực.

LS Nguyễn Thanh Hà  Chủ tịch Công ty Luật SBLaw

(Theo Đầu tư Bất động sản)