Chủ đầu tư có được giao nhà khi chưa có biên bản nghiệm thu?

11/04/2018

HỎI:  Gia đình tôi có hợp đồng mua một căn hộ tại 8b Lê Trực. Theo thông tin trên báo chí, khu chung cư này còn phải tiếp tục khắc phục giai đoạn 2 cho đúng với thiết kế phê duyệt. Nhưng theo dự báo, họ vẫn thông báo cho các hộ tại chung cư này đến nhận nhà vào tháng 12/2016. Chúng tôi có thể từ chối chưa nhận nhà để chờ đến khi có Biên bản nghiệm thu công trình mới nhận không? Và nếu có, thì căn cứ vào điều nào của Luật nào? Xin được các Luật sư tư vấn.

ĐÁP:

Gia đình bạn có hợp đồng mua căn hộ tại 8b Lê Trực và công trình này đang phải tiếp tục khắc phục ở giai đoạn 2 cho đúng với thiết kế xây dựng và họ vẫn thông báo cho các hộ tại chung cư này đến nhận nhà vào tháng 12/2016. Như vậy, chung cư bạn mua đang trong quá trình hoàn thành và sau đó sẽ được cấp Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Theo quy định tại Điều 23 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 về quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng như sau: “Điều 23. Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng 1. Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. 2. Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng. 3. Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật này. 4. Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng. 5. Các quyền khác trong hợp đồng.” Nhà số 8b Lê Trực là công trình cấp I, có diện tích mặt sàn trên 20.000m2 thuộc diện công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Căn cứ vào Điều 31, Điều 32 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng: Điều kiện để đưa công trình và hạng mục công trình vào sử dụng là công trình, hạng mục công trình phải được nghiệm thu theo quy định. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ. Căn cứ Điều 124 của Luật Xây dựng năm 2014 thì sau khi chung cư được xây dựng hoàn thành, để có biên bản nghiệm thu chặt chẽ, ngoài việc làm đúng theo giấy phép xây dựng, còn thường kèm theo nhật ký thi công để theo dõi tiến độ cũng như chất lượng công trình. Đây là cơ sở để các bên xác nhận trên “Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình”. Biên bản nghiệm thu không chỉ là biên bản xác nhận công trình đã hoàn thành xong theo hợp đồng giữa chủ nhà và nhà thầu mà nó còn là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Nhà nước để làm thủ tục cấp sổ hồng cho căn nhà. Như vậy, với trường hợp của bạn, để chắc chắn và an tâm, bạn có thể từ chối chưa nhận nhà để chờ cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và lập Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình của chủ đầu tư thì lúc đó bạn có thể nhận nhà và đưa vào sử dụng.