Chính thức thành lập quận Đông Anh

05/07/2023

HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập quận Đông Anh và 24 phường thuộc quận.

Chiều ngày 4/7, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập quận Đông Anh.

Với 100% đại biểu có mặt nhất trí, HĐND TP Hà Nội thông qua Đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận này. Theo đó, Nghị quyết tán thành thành lập quận Đông Anh trên cơ sở nguyên trạng 185,68 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 437.308 người của huyện Đông Anh hiện có.

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Đề án thành lập quận Đông Anh

Cùng với đó, thành lập 24 phường thuộc quận Đông Anh. Cụ thể:

1- Thành lập phường Đông Anh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Đông Anh.

2- Thành lập phường Bắc Hồng trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Bắc Hồng.

3- Thành lập phường Cổ Loa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Cổ Loa.

4- Thành lập phường Đại Mạch trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đại Mạch.

5- Thành lập phường Đông Hội trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của của xã Đông Hội.

6- Thành lập phường Dục Tú trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Dục Tú.

7- Thành lập phường Hải Bối trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hải Bối.

8- Thành lập phường Kim Chung trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Kim Chung.

9- Thành lập phường Kim Nỗ trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Kim Nỗ.

10- Thành lập phường Liên Hà trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Liên Hà.

11- Thành lập phường Mai Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Mai Lâm.

12- Thành lập phường Nam Hồng trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nam Hồng.

13- Thành lập phường Nguyên Khê trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nguyên Khê.

14- Thành lập phường Tàm Xá trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tàm Xá.

15- Thành lập phường Thụy Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Thụy Lâm.

16- Thành lập phường Tiên Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tiên Dương.

17- Thành lập phường Uy Nỗ trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Uy Nỗ.

18- Thành lập phường Vân Hà trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Vân Hà.

19- Thành lập phường Vân Nội có 6,52 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.379 người của xã Vân Nội.

20- Thành lập phường Việt Hùng có 8,66 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.654 người của xã Việt Hùng.

21- Thành lập phường Vĩnh Ngọc trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tiên Dương.

22- Thành lập phường Võng La trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Võng La.

23- Thành lập phường Xuân Canh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Xuân Canh.

24- Thành lập phường Xuân Nộn có 10,88 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.378 người của xã Xuân Nộn hiện có.

HĐND TP. Hà Nội giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 có 3-5 huyện lên quận, trước mắt là ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện các tiêu chí đưa hai huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận năm 2023.

Theo VnExpress