Phấn đấu đưa huyện Yên Phong sớm trở thành thị xã

13/01/2022

Ngày 12-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Yên Phong tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí: Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2021, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh  cùng với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, huyện Yên Phong hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra: Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phát triển kinh tế được quan tâm với nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đạt được kết quả tích cực; công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội được quan tâm. Huyện đạt một số kết quả cụ thể: Giá trị sản xuất Nông nghiệp ước đạt 1.439,636 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2020; giá trị sản xuất Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 19.243,281 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2020; thu ngân sách huyện ước đạt 2.054,988 tỷ đồng, đạt 205% so với dự toán tỉnh giao, đạt 196% dự toán huyện xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo 1,18%...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 cho nhân dân và cán bộ huyện Yên Phong.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 cho nhân dân và cán bộ huyện Yên Phong.

Năm 2022, huyện Yên phong tập trung thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản: Có từ 1 đến 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; tổng giá trị GRDP của địa phương tăng 5% so với năm 2021; thu ngân sách phấn đấu vượt kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều là 1,15%; 10/14 chính quyền cấp xã đạt danh hiệu vững mạnh; 80% chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; …góp phần sớm đưa huyện trở thành thị xã. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn thông tin nhanh những kết quả tỉnh đạt được trong năm 2021, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của huyện Yên Phong. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, đồng chí đề nghị địa phương bám sát và thực hiện tốt chủ đề của tỉnh, thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nghiên cứu để xác định khâu đột phá, lựa chọn vấn đề trọng tâm, xác định những nhiệm vụ xuyên suốt, tận dụng tiềm năng, cơ hội để phát triển nhanh, bền vững; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thúc đẩy quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả; tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là tại các làng nghề, cụm công nghiệp; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng; quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…