Giới Thiệu Dự Án Panacea Hill Mộc Châu: Điểm Đến Hút Hàng Loạt Nhà Đầu Tư

24/11/2023

Dự Án Panacea Hill Mộc Châu: Tổ hợp khách sạn nhà ở và chợ du lịch Mộc Châu. Quy mô Tổ hợp khách sạn, chợ du lịch 12 dân tộc, TT hội nghị & biểu diễn nghệ thuật, 100 Shophouse Thấp Tầng và 20 Biệt thự sở hữu lâu dài. Xem video để biết toàn bộ thông tin về dự án.

👉👉👉 Thông tin chi tiết về dự án: Panacea Hill Mộc Châu