Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tin tưởng Quảng Ninh sẽ viết nên một câu chuyện phát triển mới

08/07/2022

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kỳ vọng, với bản Quy hoạch được thông qua (100% thành viên hội đồng thông qua), Quảng Ninh sẽ phát huy được toàn bộ tiềm năng lợi thế, để viết nên một câu chuyện phát triển mới, trong thời kỳ mới của Đất nước.

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp

 

Trong cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẳng định, công tác quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng và nếu có được quy hoạch tốt, tầm nhìn chiến lược, dài hơi và tổ chức được không gian phát triển hợp lý sẽ khai thác hết các tiềm năng, lợi thế, khắc phục các hạn chế. "Do vậy, nếu chọn được con đường đi đúng sẽ phát triển bền vững và ngược lại sẽ làm cản trở con đường phát triển", Bộ trưởng chia sẻ quan điểm. Với nhận định Quảng Ninh mấy năm qua đã trỗi dậy rất mạnh, Tỉnh đã thay đổi mô hình tăng trưởng và đạt được những thành tựu ấn tượng, từ quy mô, diện mạo, cơ cấu kinh tế, thu ngân sách... đều rất tốt, Bộ trưởng khẳng định, chắc chắn xuất phát từ tầm nhìn và công tác quy hoạch. Tỉnh Quảng Ninh nhận thức sâu sắc rằng, sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là công cụ quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn Tỉnh, là cơ sở để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển bứt phá, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Mục tiêu tổng quát được Quy hoạch chỉ rõ: Đến năm 2030 xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế. Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 là 10%/năm. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 3-4%; công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 47-48%; dịch vụ chiếm khoảng 38-39% và thuế sản phẩm 9-10%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 19.000-20.000 USD. Phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo hướng “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng phát triển”, kiến tạo các hành lang giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, hướng tới xây dựng thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Định hướng không gian phát triển của Quảng Ninh theo hướng “Một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phát, ba vùng phát triển”

Định hướng không gian phát triển của Quảng Ninh theo hướng “Một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phát, ba vùng phát triển”

“Quy hoạch có tư duy hiện đại, nhiều tư duy mới, tầm nhìn mới"

Quảng Ninh trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước, là cửa ngõ trung chuyển của khu vực Đông Nam Á, động lực phát triển của Vùng và cả nước thông qua đầu tư phát triển hệ thống cảng biển nước sâu gắn với phát triển kinh tế chuỗi đô thị biển - ven biển liền kề. Chú trọng phát triển các lĩnh vực kinh tế dựa vào bảo tồn và tiếp cận liên ngành. Lấy hợp tác quốc tế và khu vực làm đòn bẩy. Tổ chức lại không gian biển bảo đảm hài hòa lợi ích. Đẩy mạnh bảo vệ môi trường. Không gian phát triển của Quảng Ninh theo hướng “Một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng phát triển”: 1 tâm là TP Hạ Long; 2 tuyến từ Hạ Long về phía Tây và về phía Đông; 2 mũi đột phá KKT Vân Đồn và KKT Cửa khẩu Móng Cái; 3 vùng phát triển là: 1) Vùng đô thị Hạ Long: Trung tâm tổng hợp đa ngành (Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả);(2) Vùng đô thị Vân Đồn: Trọng tâm phát triển du lịch (Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Ba Chẽ); (3) Vùng đô thị Móng Cái: Trọng tâm phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp (Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu).

Định hướng không gian phát triển của Quảng Ninh theo hướng “Một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phát, ba vùng phát triển”

Định hướng không gian phát triển của Quảng Ninh theo hướng “Một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phát, ba vùng phát triển”

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh, trong những năm gần đây, Quảng Ninh đã có bước phát triển vượt bậc, có nhiều đổi mới, tư duy, tầm nhìn và khát vọng cùng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để phát triển. “Quy hoạch có tư duy hiện đại, nhiều tư duy mới, tầm nhìn mới, tôi tin chắc đây là bản quy hoạch mẫu mực”, Bộ trưởng Dũng nhận xét. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, Quảng Ninh sẽ phát huy được toàn bộ tiềm năng lợi thế và viết nên một câu chuyện phát triển mới, trong thời kỳ mới của Đất nước.