Bảng giá đất Bắc Ninh giai đoạn 2021-2024

12/05/2021

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá cao nhất là 45.000.000 đồng/m2 thuộc các tuyến đường Ngô Gia Tự, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Gia Thiều.

Giá đất cao nhất 45 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành theo Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình PhướcBảng giá đất Bắc Ninh này được áp dụng trong giai đoạn 2020–2024, cụ thể: – Đối với đất ở đô thị và ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ tối thiểu bằng 40% đối với các huyện Gia Bình, Lương Tài; bằng 50% đối với huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành; bằng 60% đối với thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du. – Đối với đất ở nông thôn tối thiểu bằng 20% áp dụng chung cho các huyện, thị xã, thành phố.

gia-dat-bac-Ninh

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành theo Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Bắc Ninh, áp dụng trong giai đoạn 2020–2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một số tuyến phố thuộc thành phố Bắc Ninh.

– Theo đó, các phố có giá đất cao nhất ở TP Bắc Ninh là Ngô Gia Tự, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Gia Thiều với 45 triệu đồng/m2 tại vị trí 1.

– Nơi có giá đất thấp nhất là trục đường chính trong khu dân cư bến Hồ với 500.000 đồng/m2 tại vị trí 4. 

Bảng giá đất Bắc Ninh áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá năm 2021

Ngày 04/02/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong năm 2021 (hệ số K), như sau:

: gia-dat-bac-Ninh-2021

– Đất ở tại nông thôn, hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,05 đến 1,15.

– Đất ở ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị và đất ở tại khu đô thị, khu nhà ở mới nằm ngoài đô thị, đều có hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,05.

– Đất ở tại nông thôn, hệ số điều chỉnh giá đất từ 1 đến 1,05.

– Còn đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất thương mại dịch vụ (Tại: đô thị; ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị; nông thôn), cùng có hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/2. Hệ số điều chỉnh giá Bắc Ninh năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021./.