Bắc Ninh thu hút 108 dự án FDI trong 10 tháng đầu năm 2021

08/11/2021

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 108 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 535,6 triệu USD; điều chỉnh vốn 76 dự án, tổng vốn tăng 132,4 triệu USD; thu hồi 35 dự án với tổng vốn là 223,4 triệu USD.

Lũy kế nay, toàn tỉnh có 1.704 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 20.469,7 triệu USD. Bên cạnh sự tăng trưởng cả về số lượng dự án và khối lượng vốn đăng ký ở khu vực đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước cũng tăng đáng kể. 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp mới cho 44 dự án với tổng vốn 12.667,8 tỷ đồng; điều chỉnh 66 dự án, trong đó điều chỉnh vốn 20 dự án, tổng vốn tăng 3.870,9 tỷ đồng; thu hồi 5 dự án với tổng vốn 413,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 10 tháng, tỉnh thành lập 1.883 doanh nghiệp và 657 đơn vị trực thuộc; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 20.768 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 319.718,15 tỷ đồng và 4.381 đơn vị trực thuộc. Sự gia tăng các dự án FDI đã minh chứng cho sức hấp dẫn của thị trường Bắc Ninh, kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực, trong đó là bất động sản. Nhiều dự án tại Bắc Ninh đang được nhiều nhà đầu tư săn đón ngay từ thời điểm đầu ra mắt mà trước hết phải kể đến những cái tên như Korea Town, Hanaka Paris Ocean Park,..