Xây dựng Hạ Long thành đô thị dịch vụ, du lịch

02/12/2021

TP Hạ Long sẽ được quy hoạch thành đô thị dịch vụ, du lịch, văn minh với dân số dự báo đến năm 2040 khoảng 800.000-830.000.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch TP Hạ Long đến năm 2040 vừa được Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành.

Theo qua hoạch, diện tích tự nhiên thành phố là 112.132 ha, dân số thường trú năm 2020 khoảng 327.400. Dự báo quy mô phát triển dân số đến năm 2030 khoảng 620.000-650.000; đến năm 2040 khoảng 800.000-830.000.

Thành phố Hạ Long (ảnh: vnexpress)

Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch, văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ, du lịch quốc gia mang tầm quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ, gắn kết giữa bảo tồn và phát triển bền vững di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng.

Quyết định nêu rõ mục tiêu phát triển TP Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và vùng núi phía Bắc; nâng cao vai trò, vị thế của thành phố, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh, tạo giá trị phát triển mới để tăng sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng sau khi nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.