Sơn La bố trí ngân sách thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

23/11/2023

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Sơn La bố trí ngân sách.Ngày 15/11, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định.

Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực gồm: Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tiêu thoát nước chống ngập úng Trung tâm huyện Quỳnh Nhai; tạm dừng thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 9); điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025...

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm kịp thời triển khai nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2023; căn cứ để trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Các đại biểu dự Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nguồn: dantocmiennui.vn