Đất Nền Dự Án

TRANG HẠ

Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Hanaka Paris Ocean Park

Phường Đồng Nguyên – Thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh

Đất nền dự án: Lô đất nằm trong dự án quy hoạch của chủ đầu tư, đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa xây dựng, vẫn ở trạng thái lô đất ban đầu.

Đất nền dự án thường để xây dựng khu dân cư, khu sinh thái, tòa nhà văn phòng, nhà xưởng…