Back to all Post

Bán hàng thông minh qua điện thoại & Internet

Book Cover: Bán hàng thông minh qua điện thoại & Internet

Làm thế nào để qua một vài lá thư điện tử, một vài cuộc gọi điện thoại, nhân viên có thể bán được hàng, đem lại lợi nhuận cho công ty và hoa hồng cho mình? Làm thế nào để thuyết phục khách hàng khi bạn không hiểu rõ tâm trạng, thái độ của họ? Cuốn sách "Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet" được coi là một tài liệu hoàn chỉnh dành cho nhân viên bán hàng. Mỗi chương đều chứa những cách thức để TẠO RA TIỀN, những ý tưởng mới, xu hướng về cách tận dụng điện thoại lẫn email, những "VŨ KHÍ" BÁN HÀNG LỢI HẠI  mà có thể bạn chưa phát huy được thế mạnh của nó.

  XIN VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN TẢI SÁCH

  Genres:
  Excerpt:

  Làm thế nào để qua một vài lá thư điện tử, một vài cuộc gọi điện thoại, nhân viên có thể bán được hàng, đem lại lợi nhuận cho công ty và hoa hồng cho mình? Làm thế nào để thuyết phục khách hàng khi bạn không hiểu rõ tâm trạng, thái độ của họ? Cuốn sách "Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet" được coi là một tài liệu hoàn chỉnh dành cho nhân viên bán hàng. Mỗi chương đều chứa những cách thức để TẠO RA TIỀN, những ý tưởng mới, xu hướng của những "VŨ KHÍ" BÁN HÀNG LỢI HẠI  mà có thể bạn chưa phát huy được thế mạnh của nó.

  Josiane Chriqui Feigon

  Quay lại

  © Copyright 2018. Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần dịch vụ và Địa ốc Kiến Hưng

  Call Now Button